Especialitats

Comptem amb un equip multidisciplinar format i experimentat en les següents especialitats:

Pedagogia

L'aprenentatge escolar condueix de vegades a situacions de desorientació, desmotivació i fins i tot angoixa en alumnes, família i docents. Poden ser moltes les causes que, si no se solucionen, acaben per incidir en el desenvolupament del nen i la seva família.

El nostre projecte pedagògic, emmarcat en un tractament a la diversitat, ofereix avaluació, diagnòstic i intervenció de les dificultats de l'aprenentatge per una banda, així com la detecció, diagnòstic i intervenció educativa de les AC (*altes capacitats intel·lectuals *) per l'altre.

Logopèdia

Aparentment, les persones adquireixen el llenguatge durant la infància de forma ràpida i sense esforç, però entren en joc factors cognitius, socials i afectius que es poden veure influenciats negativament per l'entorn, l'estimulació, l'aprenentatge o la fisiologia.

Per atendre aquestes necessitats treballem la prevenció, formant educadors en les primeres etapes de la infància per detectar i aplicar mesures prematures. Intervenim en infants i adults amb dificultats en el llenguatge o la parla i realitzem recerca, docència i tractament de la disfèmia o tartamudesa i la dislèxia, les causes de la qual segueixen sense estar prou explicades.

Psicologia

En l'àmbit clínic assistencial, diagnostiquem i intervenim problemes psíquics i emocionals, ja sigui durant el procés de creixement maduratiu, patologies de l'etapa infantojuvenil o conflictes a l'edat adulta, oferint una resposta que possibiliti el desenvolupament adequat. Per això, oferim seguiment de psicoteràpia inividual en trastorns clínics, de la personalitat, problemes psicosocials, problemes amb les xarxes socials, situacions de dol...

Altes capacitats

El concepte d'altes capacitats intel·lectuals engloba un conjunt de persones que presenten característiques intel·lectuals quantitativament i qualitativament superiors de manera significativa a la majoria de la població en una, diverses o totes les àrees d'aptitud, sigui quina sigui l'edat de la persona. A l'àmbit escolar, es detecten els alumnes que requereixen una educació adaptada (com en el marc de l'escola inclusiva requereixen els alumnes NEESE) per arribar al ple desenvolupament personal que el sistema educatiu pretén per a tots els alumnes.

Portem més de 20 anys diagnosticant i atenent persones amb AC, orientant les seves famílies i formant professorat, des del Gabinet Mentor a Barcelona i des de Centre Hypatia a Tarragona. La nostra experiència ens permet treballar satisfactòriament l'entorn escolar, personal i social del nen o nena, fent-ho partícip en el desenvolupament basant-nos en un concepte holístic del mateix.