Equip

Mila Valera Sanz

Directora del Centre Hypatia

Llicenciada en Pedagogia Terapèutica, màster en logopèdia i experta Universitària en diagnòstic i intervenció a AC (Altes Capacitats intel·lectuals). Ha treballat 32 anys com a pedagoga terapeuta i logopeda al Gabinet Psicopedagògic MENTOR de Barcelona. Des de Desembre del 2015 és directora del centre psicopedagògic i logopèdic HYPATIA, a Tarragona.

Membre del GTAC (grup de treball d'altes capacitats) del COPEC (Col·legi de Pedagogs de Catalunya), del COPC (col·legi oficial de psicologia de Catalunya) i del grup de treball ATHENA de Tarragona. Autora de diverses publicacions relacionades amb les AC, la pedagogia terapèutica i la logopèdia.

Javier Quesada

Graduat en Psicologia i especialista en Anàlisi Funcional de la Conducta. Amb àmplia experiència en intervencions de reeducació, trastorns de conducta i educació especial, entre d'altres. Encarregat del centre de les avaluacions i intervencions psicològiques, la coordinació d'equips per a la realització de teràpies ABA a nens/es, amb TEA i la comunicació amb les famílies.

Nadia Nieto

Graduada en Pedagogia, llicenciada del Màster de Psicopedagogia, especialitzada en Logopèdia i trastorns del llenguatge. A més, ha realitzat una formació en diagnòstic i intervenció dels trastorns de l'aprenentatge, de la conducta i dels afectius. Ha treballat al Gabinet Psicopedagògic Mentor de Barcelona i al Departament d'orientació d'Instituts de Batxillerat.